Gods liefde waait naar alle vier windstreken
Hij raakt daarmede al Zijn schepselen aan.
In aller harten heeft Hij steeds gekeken
Hij weet exact wat er daar in zal staan.

Hij nodigt iedereen tot Hem te komen
met elkander rond Zijn woord vereend.
Belooft Zijn toekomst om daarvan te dromen
met al Zijn heerlijkheid aan elk verleend.

Gods liefde blijft naar alle streken waaien
tot door Zijn Geest elk hart daarmee gevuld.
Hij zal het zaad van liefde ruimschoots zaaien
tot ieder met de liefde is vervuld.