Bidden heeft mij leren geloven
in de almacht van Gods hand.
Hij wiens woord mij blijft beloven
wat Ik beloof houd Ik gestand.

't Heeft mij geleerd in 't verhoren
van 't geuite smeekgebed.
Dat de Heer naar mij wil horen
altijd op mijn smeking let.

God zal altijd antwoord geven
op 't aan Hem geuit gebed.
Maar soms duurt het antwoord even
als je wachtend op Zijn antwoord let.

Na het antwoord Gods gesproken
toont God mij Zijn liefdeblijk.
Nooit heeft Hij zijn woord gebroken
maar bevestigd 't zegenrijk.