Zonder Jezus gaan ten gronde
mens en wereld door de zonde.
Maar Gods liefde voor hen beiden
zond Jezus om te bevrijden.

Hij die ons het pad verklaarde
en aan ieder openbaarde.
Wilde onze zonden dragen
gehoorzaamde God zonder vragen.

Grotere liefd’ was niet te vinden
Hij genas doven en blinden.
Ook verlamden liet hij hopen
door Zijn woord te kunnen lopen.

Tekenen van Gods heil te tonen
die in ieders hart wil wonen
Bleef Hij hier op aard volvoeren
en de boze zijn mond snoeren.

‘t Kruis dat Jezus Christus wachtte
reddend menselijke geslachten
Heeft de weg naar God ontsloten
die door zonden was gesloten.

Met dit uitzicht voor ons allen
mag tot beiden ‘t loflied schallen.
Stijgend naar de hemelsferen
en met beiden daar verkeren.