Als God in je hart mag wonen
zal Hij liefd' en gunst betonen.
Laat Hij wonderen geschieden
welke Hij je aan zal bieden.

Gunstbewijzen in je leven
blijft God dan doorlopend geven.
Met Zijn zegening omgeven
blijft Hij steeds naar 't beste streven.

Nooit zal God j' als mens vergeten
maar als vriend steeds welkom heten.
Hij laat je dat graag ervaren
door het aan je te verklaren.

Al wie op de Heer vertrouwen
laat Hij eens het heil aanschouwen
dat hen eeuwig zal omstralen
en bevrijdt hen thuis laat halen.