De mens wordt door God niet vergeten
laat door Zijn woord ons telkens weten
Zijn liefde en trouw zijn ons als buren
wat tot in eeuwigheid zal duren.

Gods liefde zal van ons niet scheiden
Hij wil met gaven ons verblijden.
Zijn zegen ons doorlopend schenken
die vergezeld gaan van geschenken.

Voor al het goede blijft God zorgen
vanaf de avond tot de morgen.
Bij het begin van ‘t menselijk leven
is ons Zijn zegen meegegeven.

Met ‘t liefdewoord van God omwonden
zijn wij voorgoed met Hem verbonden
Die ‘t hele leven ons zal dragen
waar onze voet gaat altijd schragen.