God heeft mij door Zijn woord verteld
dat al mijn haren zijn geteld.
Hij maakte mij ervan bewust
dat Zijn hand zegenend op mij rust.

God wil dat hier wordt opgebouwd
een band met wie op Hem vertrouwt.
Daaruit wordt liefde voortgebracht
een stroom van zorg, gena en kracht.

Hij schenkt zo graag mij beide hand’
zodat Hij mij daarmee omspant.
Mij graag op beide handen draagt
als wordt voldaan aan wat Hij vraagt.

Niets gaat aan ‘s Heren oog voorbij
zijn koningschap en heerschappij,
die heel de aarde ruim omvat
betreft elk mens van stad tot stad.