God biedt ons onvermoede kansen
als 't morgenlicht weer aan komt dansen.
God zal ons weer op handen dragen
en helpen dat wij zullen slagen. 

De kans herhaalt zich alle dagen
als wij het met Hem blijven wagen.
Zo zal elk mens zijn doel bereiken
als God hem maar Zijn hand mag reiken.

Succes valt er dan te behalen
als God Zijn zegen neer laat dalen.
En dat zal doen op alle hoofden
die in Zijn hulp en zegen geloofden!

God Hij wil graag Zijn liefde tonen
door in elk mensenhart te wonen,
dat op Zijn trouw en liefde hopend
zijn hart voor God steeds houdt geopend.