Gij weet waar ik naar heb gezocht
makend met U de lange tocht
uit 't slavenland door de Jordaan
en om die met U door te gaan.

Het land van honing mij beloofd
waar niemand mij de melk ontrooft.
Die zal 'k ontvangen uit Uw hand
bereikend eens het vaderland.

Ik word door U naar huis gebracht
waar mij de nieuwe toekomst wacht.
Die saam met U wordt ingevuld
en met Uw zegen wordt omhuld.

Bevrijd van druk en slavernij
blijft Gij mij met Uw steun nabij.
Ik ben verblijd om wat aanschouwd
mij uit Uw hand wordt toevertrouwd.

Gij hebt aan Uw beloft' voldaan
met mij Uw toekomst in te gaan.
Die U in liefde hebt bereid
in trouw steeds door Uw hand geleid.

Het doel dat met U is bereikt
heeft mij met al Uw goeds verrijkt.
Alles wat U mij toegezegd
hebt U mij in de hand gelegd.

Mijn dank voor toekomst Heer is groot
voor alles wat U aan mij bood.
Ik heb een altaar opgericht
waarop mijn dankoffer steeds ligt.