Wie wandelend met Jezus gaat
komt voor zijn thuiskomst niet te laat,
maar zal het land betreden.
Dat hem verteld is en beloofd
aan wie in Jezus boodschap gelooft
met al zijn heerlijkheden.
Het levenspad biedt mogelijkheid,
door Hem naar ’t Vaderland geleid
om in de vreugd te delen.
Die in Gods ruime zalen klinkt
tot in de verste hoek doordringt
genietend met zovelen.

Wie hand in hand met Jezus gaat
vindt bij Hem vrede, rust en baat,
van liefd’ door Hem geschonken.
Het woord dat Jezus tot ons spreekt
wanneer Hij ’t brood verdelend breekt
na dank de wijn gedronken.
Dit beeld brengt in herinnering
dat Hij voor ons aan ’t kruishout hing
vergevend schuld en zonden
Zo heeft Hij ons de weg bereid
naar ’t Vaderhuis de eeuwigheid
voorgoed met God verbonden.

Wie gelooft kan uitzien op het heil
dat voortgaat op een hoger peil,
wat God aan ons zal schenken.
Hij biedt een nieuwe levensstijl
die passend is bij ’t hemels heil
en Hij ons laat ervaren.
Zo brengt Hij kering in ons lot
ook als men ons om ’t geloof bespot,
dan zal Hij ons bewaren.
Wie gelooft weet dat hij nooit verliest
een ieder die Gods heil verkiest
laat God ’t geluk ontwaren.

melodie Psalm 68