Je bent niet arm als je God kent
en hollend in Zijn armen rent,
waar Hij je op zal vangen.
Je wordt met liefde blij verwacht
en eenmaal veilig thuisgebracht,
God kent je hartsverlangen.
Hij slaat Zijn armen om je heen
en geeft je rust, beschermt meteen,
mag daar vertroosting vinden.
Beveiligd door de Heer geborgd,
die elke dag met zegen zorgt.
want jij bent Zijn beminde.

God houdt je in Zijn handen vast
waarin elk mensenleven past,
Hij zal je altijd dragen.
Als je in ’t leven moeiten kent
maak die dan aan de Heer bekend
door hulp aan Hem te vragen.
Met steun die God geen moeite kost
worden problemen opgelost
zal Hij van last bevrijden.
Opdat je dankbaar en verheugd
ontvangend nieuwe levensvreugd,
waarmee God zal verblijden.

Eens zie je ’t groot geheimenis
van wat er in de hemel is,
aan alle heerlijkheden.
De schoonheid die God aan je toont
wanneer je eenmaal bij hem woont,
en d’hemel mag betreden.
Vernemen zul je de lofzang
vol vreugde en van groot belang
waar d’engelen God mee prijzen
Je mag je mengen in het koor
dat eeuwig klinkt Gods zalen door,
Hem lof en dank bewijzen.

Melodie Psalm 68