Wil men vredestichter wezen
dan is ’t noodzaak goed te luisteren.
Daarmede wordt heil bewezen
wat Jezus ons in zal fluisteren.

Vrede dat is samenkomen
elkaar bij de hand genomen.
En het Vredewoord bewijzen
zodat dat in stand zal blijven.

Wil men vrede doen bewerken
dan is ’t nodig haar versterken.
Slechts op basis van vertrouwen
zal men vrede gaan aanschouwen.