Kiezen wij voluit voor vrede
dan is dat de beste rede.
Want geen mens hoeft men te krenken
als wij elkaar vrede schenken.

Komt het woord van vrede binnen
blijf u daar steeds op bezinnen.
Want door vrede na te streven
zullen velen overleven.