De vlag uit voor een wijs besluit
men wijst twee kinderen niet uit.
Op 't laatst waar 't mededogen wint
ontstaat er toekomst voor elk kind.

Na lange adem, jaren strijd
is er nu toekomst voorbereid.
Nu mag er rust en vrede zijn
met in elk hart de zonneschijn.

Na alle moeite en verdriet
ligt nu hun toekomst in 't verschiet.
De uitspraak die bevat een tien
door d' oplossing die men liet zien.

Het heeft wel jaren lang geduurd
want men moest telkens aangevuurd.
Nu is de kogel door de kerk
na jaren druk en heel veel werk.

Hier hebben velen op gewacht
't ontrekken uit de duistere nacht.
Een mooie toekomst komt in zicht
waar broer en zus zich blij op richt.

Want velen voerden met hen strijd
vol liefde en steeds toegewijd.
Na alles wat er is gepoogd
kunnen de tranen nu gedroogd.

Laat ook hun moeder maar terugkomen
als de vervulling van hun dromen
En men correct 't gezin herenigt
en  allen dan weer zijn verenigd.

Howick en lili wij zijn blij
de tijd van zorgen is voorbij.
Na jullie jarenlange strijd 
is jullie voorgoed plaats bereid.