Woede die hoort goed beteugeld
zodat 't de overhand niet krijgt.
Ons als mens niet overvleugelt
maar bestreden tot zij zwijgt.

Waar woede zich op gaat richten
richt zij altijd schade aan.
Waar de ander voor moet zwichten
in zijn menselijk bestaan.

Woede hoort men te bekoelen
voordat 't uitloopt op geweld.
Beheersing die laat goed voelen
wat steeds duidelijk is gesteld.

Woede biedt geen overwinning
geen succes en ook geen winst.
't Leven vraagt steeds om bezinning
woede biedt dat niet in 't minst.

Woede zal de liefd' aanvallen
die ernstig beschadigd wordt.
Wat haar echt niet zal bevallen
door wat zij krijgt uitgestort.

Leer uw schouders op te halen
wanneer men uw hart beschimt.
Want dat leert de grens bepalen
hoe kansrijk de woede klimt.

Toon als mens de zelfbeheersing
biedt aan woede geen vrijspel.
Want zij maakt door overheersing
't menselijk leven tot een hel.