Gods vinger van zijn rechterhand
wijst ons ’t pad te bewand’len.
Dat uitkomt in Jeruzalem stad
Laat Gods heil openbaren.

Doordat Jezus stierf aan het kruis
Zijn leven heeft gegeven.
Dan krijgen wij een nieuw tehuis
God biedt dan eeuwig leven.

Als in ’t bestaan geen toekomst is
dan was de mens verloren.
Maar God biedt uitzicht op Zijn heil
waarvan Hij ons laat horen.