Bidden heeft mij leren geloven
In vervulling van ’t gebed
In ’t besef dat God hierboven
constant op Zijn antwoord let.

Altijd blijkt God te verhoren
Wat er van Hem is gevraagd.
’k weet mij als kind uitverkoren
Wat Hem als Vader behaagt.

‘k Weet hoe vaak Hij liet vervullen
De in ’t gebed gesproken wens.
Om die daarna te onthullen
Als voltooiing van mijn wens.

Trouw en liefde deze beiden
Spreidt God dagelijks voor mij uit.
Want Zijn doel blijft mij verblijden
Waar Hij steeds weer mee besluit.