Treed met Uw liefde ons tegemoet,
wil in ons hart de wonden helen.
Dat aan de pijn zo lijden doet,
ontspringende uit onze kelen.
Een enkel woord is U genoeg,
dat antwoord schenkt op onze vragen.
En aan ons schenkt wat elk u vroeg,
geheeld de pijn niet meer hoeft dragen.

Met pijlen is ons hart geraakt,
waarvan de scherpte deed verwonden.
En daarin gaten heeft gemaakt
die slechts door U kunnen verbonden.
Verlos ons Heer dan van die pijn,
en laat die door Uw liefd’ verdwijnen.
Opdat de wonden die er zijn,
in onze harten niet meer schrijnen.