Als wij onze handen vouwen
is dat ’t teken van vertrouwen
dat God onze stem zal horen
en ’t gebed van ons verhoren.

Want voor stille of luide beden
hebben wij als mens een reden
‘t gaat om blijdschap of problemen
vraag om zorg uit handen nemen.

In de wisseling der tijden
wil en blijft God ons verblijden
ook in minder goede dagen
helpt Hij ons daarin te slagen.

’t Is en blijft geduldig wachten
wat God heeft in Zijn gedachten
en wat Hij ons laat geschieden
d’oplossing die Hij zal bieden.

Wees verzekerd na elk lijden
komt God steeds met Zijn verblijden
toont ons nieuwe mogelijkheden
om te toetsen in het heden.

En dan zal ons steeds weer blijken
hoe wij met God ’t doel bereiken
want Hij stelt vanuit de hoge
ons het juiste pad voor ogen.