Heer neig op ons gebed Uw oren.
dat tot U opklimt hemelhoog.
Wil toch geduldig naar ons horen
zendt antwoord uit Uw hemelboog.

Heer laat ons hart toch niet versmachten
’t vraagt U om licht in duisternis.
Wij die het heil van U verwachten
zien uit tot dat Uw licht daar is.

Heer laat ons door Uw licht omgeven
bevrijdt met U uit ’t duister gaan.
Dat door Uw heilig woord verdreven
door Uw licht niet meer zal bestaan.

Heer U bent het die wij verwachten
beloofd een helper steeds te zijn.
Die sterker bent dan duistere machten
zult steeds weer overwinnaar zijn.

Heer U doorgrondt kent onze harten
en tot in elk klein hoekje kijkt.
Weet wat er leeft aan vreugd en smarten
U maakt dat verdriet van ons wijkt.

Heer wij zijn dank aan U verschuldigd
prijzend Uw liefde en goedheid Heer.
Uw grote naam moet steeds gehuldigd
in een aan U gewijde sfeer.