Maak de oorlog overbodig
en ban alle wapens uit.
Moord en doodslag zijn niet nodig
als men dit met spoed besluit.

Wat voor zin heeft oorlog voeren
waar men nodeloos doden telt,
Menselijk verdriet doet beroeren
om beminden neergeveld.

Laat ons eindelijk vrede stichten
en geen oorlog meer geleerd.
Maar ons op de vrede richten
met het hart tot God gekeerd.

You have no rights to post comments