Onthoud God zorgt altijd voor brood
Zijn zorg en liefd’ zijn eind’loos groot.
Hij is het die hen ons verklaart
Welke Hij aan ons openbaard.

Als God op ons Zijn zegen stort
Zorgt Hij dat ’t leven anders wordt.
Zijn gaven die de Heer ons schenkt
Zijn groot waarmee Hij ons gedenkt.

De Heer Hij doet geen mens tekort
Waardoor hij rijk gezegend wordt.
Want dat is ’s Heren vaste stijl
Hij brengt ons graag op hoger peil.