Geen macht kan God weerhouden
Er wacht ons nieuw bestaan
Licht Gods zal ons behouden
Op wegen die wij gaan
Ondanks tekort en zonden
Fluistert Hij onze naam.

Hoog boven lucht en wolken
Omstraald door eeuwig licht
Onder Zijn voet de volken
Past ons het lofgedicht.

Eeuwig zullen w' eens leven
Nooit vliegt tijd meer voorbij

Liefde die wij ervaren
In ongekende maat
Een God die ons wil sparen
Flakkerend Zijn liefdetoorts
De Zoon zal ons bewaren
En Gods Geest maakt het groots.