Als de stormwind huiverend jaagt,
die de golven op laat zwepen.
En je daar door wordt belaagt,
hart en keel wordt saamgeknepen.
Roep dan Jezus luide aan,
om het onheil af te wenden.
Je in ’t leven bij te staan,
met Zijn kracht in de ellende.

Wanneer op de levenszee,
’t levensscheepje dreigt te zinken.
Jezus hoort het ach en wee,
als je bijna zult verdrinken.
Vertrouw dan houd goede moed,
Jezus zal de storm bedwingen,
En de golven van de vloed,
die je met hun kracht omringen.

Hij laat nooit ten ondergaan,
al wie Hem Zijn toegenegen.
Zelfs de kracht van een orkaan,
houdt Hij met Zijn machtswoord tegen.
Zwijgen zullen storm en wind,
op bevel van Jezus' woorden.
Die zich op je schip bevindt,
en je voert naar veil'ger oorden.

Als je steeds met Jezus gaat,
zal je storm en wind niet deren.
Is het Jezus metterdaad,
die het schip eens af laat meren.
Als de haven is bereikt,
die met Hem zult binnenlopen.
Daar voor jou de toekomst prijkt,
waar je blijde op deed hopen.