Als de storm met sterke vlagen,
krachtig in je leven woedt.
Mag je steeds aan Jezus vragen,
of Zijn hand je weer behoedt.
In ’t geweld van wind en regen,
zal Hij zeker naast je staan.
En zij op Zijn machtwoord zwijgen,
zodat jij kunt verder gaan.

Steeds weer als er storm zal naderen,
donkere wolken pakken saam.
Die zich rondom je vergaderen,
roep om hulp in Jezus naam.
Dreigt je levensschip te stranden,
op de woeste levenszee.
Geef dan Jezus ’t roer in handen,
Hij stuurt ’t schip naar veil’ge ree.