Je hebt zo vreselijk veel geleden
en sprak tot mij, "ik kan niet meer,
'k verlang om de weg te betreden
en thuis te komen bij de Heer".

Je kende maar een groot verlangen
Hem eindelijk tegemoet te gaan.
Je wilde worden opgevangen 
en wist dat Hij daar klaar zou staan.

Kort voordat jij de stap ging wagen
riep jij de Heer nog eenmaal aan.
'k Hoop dat u mij naar huis wil dragen
Heer vang mij op, met mij begaan.

Hij ging je noodkreet toen verhoren
en ving je in Zijn armen op.
In 't hemelsl icht werd jij herboren
God trok je liefd'vol uit het slob!

Je bent nu eindelijk thuisgekomen
dat was je allergrootste wens.
God heeft vervuld je mooiste dromen
je mocht over de laatste grens.

Na al 't verdriet op aard' geleden
mag jij nu in de hemel zijn.
Om die aan Gods hand te betreden
in 's hemels gouden zonneschijn.

Hij heeft je een nieuwe naam gegeven
die bij het hemels leven hoort.
En passend bij het eeuwig leven
waar niets door tranen wordt verstoord.

Je mag je voor Gods troon gaan buigen
en kreeg van Hem je nieuwe thuis.
Hem dank en lof te gaan betuigen
die je verloste van je kruis.