Wees niet bezorgd en zie niet angstig rond,
wie kan zijn leven met een dag verlengen?
Het is Gods woord en zijn getrouw verbond,
dat kan alleen Uw hart de vreugde brengen.
Wat heden is gaat morgen weer voorbij,
maar ‘s Heren liefde blijft Hij eeuwig lengen.

Geen vogel valt vanuit het luchtruim neer,
zonder Gods wil die alles heeft geschapen.
Hij voedt en laaft Zijn kind’ren telkens weer,
Hij is hun Herder als zij rustend slapen.
Hij waakt ziet toe, ja Hij vergeet niet één,
Hij hoedt zijn volk, gelijk een kudde schapen.

Het is Gods hand die alles vast bestuurt,
en al wat is zal nooit zijn hand ontglippen.
Het is zijn hand die veilig ons ommuurt,
genadewoorden komen van zijn lippen.
Hij draagt ons als op arendsvleug’len voort
en Hij verheft ons boven rots en klippen.

Wij mogen leven in geborgenheid,
van ‘s Heren goedheid en zijn liefdedaden.
Van dag tot dag steeds aan zijn hand geleid
en met zijn gulle gaven overladen.
Hij maakt dat ‘t waarlijk ons aan niets ontbreekt,
geen macht ter wereld zal ons kunnen schaden.

Melodie Psalm 119

You have no rights to post comments