Heb de moed je te bekeren
keer je om van zonde en schuld
richt je hart op liefdesferen
laat elk woord daarmee vervuld.

Blijf niet hangen in het kwade
richt voortaan je hart op God
wordt met zegen overladen
God brengt kering in je lot.

Vat de moed tot overgave
aan Hem die jou 't leven schonk
laat je met Zijn liefde laven
door Zijn woord dat tot je klonk.

Al wie moed heeft tot bekeren
kiest dan voor een nieuw begin
God zal Hem de inhoud leren
't woord van liefde en bemin.

't Vraagt om moed die stap te wagen
en de weg met God te gaan
om te doen wat Hij zal vragen
elke dag van jouw bestaan.

Weet God houdt Zijn armen open
waar Hij graag Zijn kind in sluit
en bij Hem steeds binnenlopen
Vader sluit echt niemand uit.

Laat dan los al het vertrouwde
wat niet is tot 's Heren lust
schuw het kwaad waarop je bouwde
blijf van de goede keus bewust.

Want de Heer zal moed belonen
voor de stap schenkt Hij je kracht
Hij zal je dan Zijn wegen tonen
waarlangs eeuwig heil je wacht.

Als de teerling is geworpen
en je keus voor God gemaakt
toont God wat Hij heeft ontworpen
word je door Zijn woord geraakt.

God laat immers liefde voelen
waarvoor jij ook kiezen kunt
levend zijn naar Gods bedoelen
met de Heer als middelpunt.