Geef met hart en ziel je over
aan Gods Zoon die voor ons stierf.
Dragend zonden aan het kruishout
eeuwig leven ons verwierf.

Alle zonden zijn vergeven
Ieder die in Christus gelooft.
Na zijn dood volgt eeuwig leven
Zoals Gods woord ’t heeft beloofd.

Christus bloed heeft ons gewassen
opdat ieder rein zal zijn.
Als wij ’t witte kleed aanpassen
Geheel zuiver schoon en rein.

Jezus heeft de schuld gedragen
’t uitzicht op nieuw leven biedt.
En door Vaders welbehagen
zalig leven in ’t verschiet.