God die voor ons het beste wenst
dat komt bij hem vandaan
Hij schenkt Zijn gaven onbegrensd
en biedt ze dagelijks aan.

God geeft aan ons gevarieerd
wat ieder nodig heeft.
Want God is gespecialiseerd
in wat Hij aan ons geeft.

Genade is het hoge woord
waaruit Gods gave vloeit
Met zegeningen ongehoord
wat ons verrassend boeit.

De stroom met gaven gaat maar door
daar komt geen einde aan.
Haar stroom van rijkdom trekt een spoor
door ’t menselijk bestaan.

Verbaasd verwonderd wat men ziet
toont het ons Gods bemin.
In wat Hij aan ons mensen biedt
dan heeft God ’t naar Zijn zin.