Waar geloof en twijfel samenkomen
ontstaat een innerlijke strijd.
De twijfel verstoort onze dromen
terwijl het geloof de rots afglijdt.

Maar beiden horen bij het leven
het gaat er steeds om wie het wint.
En zich eens zal gaan overgeven
wie wordt het die dan overwint.

Bidt tot de Heer in deze tijden
als angst en twijfels toe doen slaan.
Die ons het liefste laten lijden
door kostbaar geloof te gaan verslaan.

Leg al uw geloven liefde hopen
maar in de handen van de Heer.
Dan kan het nimmer mis gaan lopen
wint geloof het namelijk telkens weer.