Als God  ons Zijn hand toesteekt
dan is dat onze redding.
’t Is God die nooit Zijn trouw verbreekt
maar trekt uit ’s levens bedding.
Want waar de levensstroom ons voert
met kracht vaak overspoelt.
Als d’ angst dan onze keel dichtsnoert
dan wordt Gods hand gevoeld.
 
Zijn hand die tilt ons op de kant
laat ons op adem komen.
God redt ons liefd’vol uit de brand
van sterke waterstromen.
Hij biedt aan ons weer vaste grond
de weg met Hem te gaan.
En steeds opnieuw klinkt uit Zijn mond
Ik blijf u gadeslaan!
 

You have no rights to post comments