Met ons hoofd gericht naar boven
zullen wij Gods naam steeds loven
Door de liederen te zingen
die de hemel binnendringen.

’t Is God die ons wil verblijden
gaven strooit naar alle zijden.
Om Hem daarvoor steeds te danken
met ons psalmlied te verklanken.