Als Gods hand op ons zal rusten,
Daalt Zijn liefde en vrede neer.
Die Hij ons graag laat ervaren
En zorgt voor een blijde sfeer.
Alles wat komt uit Gods handen
Daarmee schept Hij liefdebanden
Waarmee Hij ons hart verblijdt
Die Hij daarin ruim laat landen
Veilig door Hem voortgeleid
Als wij óns aan Hem overgeven
Dan heeft elk een heerlijk leven
Dat aan Hem is toegewijd.