Als zon en regen komt van boven
Dan verrijst plots de regenboog.
Die in Gods hulp ons weer laat geloven
Zijn liefde houdt ons in het oog.

Want God Hij blijft zich steeds ontfermen
En ons liefdevol beschermen.
God heeft beloofd Hij blijft steeds waken
Hij wenst ons gelukkig te maken.

Gods liefde en trouw die kent geen einde
Want Hij is de eeuwig zijnde.
Voor alles wat God doet beloven
Zullen wij Zijn Naam doen loven.

Eens laat de Heer ons binnentreden
In Zijn huis met heerlijkheden.
Waaruit het licht nooit zal verdwijnen
Wat eeuwig voor ons zal schijnen.