Jezus heeft het alvermogen
onze tranen te doen drogen.
En ’t verdriet bij ons te stillen
door ons daaruit op te tillen.

Blijdschap wil de Heer ons geven
wat behoort bij Jezus' streven.
Tranen doet Hij liefd’vol drogen
Die Hij ziet in onze ogen.

Dit afsluitend met Zijn zegen
Leidend ons op ’s levens wegen.
Zo kan men als mens weer verder
met Jezus als Goede Herder.