Leer te genieten van het leven
dat God een ieder heeft gegeven.
Hij zal uw wensen graag vervullen,
en die U liefdevol onthullen.

Oneindig blijken Gods geschenken
waarmee Hij ons graag wil gedenken.
Hij heeft daarvoor Zijn vaste reden
want Hij maakt ons zo graag tevreden.

God biedt geluk in hoge mate
Zijn liefde zal ons nooit verlaten.
Want Hij laat dagelijks geschieden
wat Hij ons mensen heeft te bieden.