Ons leven ligt in Christus' handen
waarin het veilig is geborgd.
Omsloten door Zijn liefdebanden
waarmee de Heiland voor ons zorgt.

Behoed voor struikelen en vallen
Is Zijn aanwezigheid nabij.
Geen mensenkind laat Hij ontvallen
Maar staat ons steeds met hulp terzij.