Goed zijn voor uw medemens
Is Gods opdracht en Zijn wens.
Toon aan God uw liefd'bewijs,
Met uw medemens op reis

Richt u dagelijks steeds weer
Naar de opdracht van de Heer.
Die u beiden graag geleid
Opweg naar Zijn heerlijkheid.

Weet God zal uw handelen prijzen,
Voor uw naaste liefd bewijzen.
En om beiden aan te komen
Eenmaal in ’t Godshuis opgenomen.