God Hij schept met beide handen
met ons mensen liefdebanden.
En met regelmaat versterken
Laat dat liefdevol steeds merken.
Hij maakt graag elk mens tot vrinden,
Door zich met hen te verbinden.
Zodat wij een eenheid vormen.
Levende naar ‘s Heren normen,
Leven met wat God doet schenken
Zegenrijk elk mens gedenken.
God en Jezus beide prijzen
Voor liefde en trouw die zij bewijzen.
Beiden doen dit steeds herhalen
En ’t menselijk geluk bepalen.
Beiden delen zij ons mede
Samen levende in vrede.