God kent de liefd’ als ons verlangen
waarmee de Schepper wil omhangen.
Zodat wij door de liefd’ gedragen
Doen leven in Gods welbehagen.

God blijft Zijn liefde ons verklaren
Door woord en daad ons openbaren.
God leert als wij Zijn liefde delen
’t aan moeite en zorgen dan zal schelen

Gods liefde zal ons heil versterken
Wat Hij ons telkens weer laat merken
HIJ laat ons steeds opnieuw beleven
Dat Hij ons graag Zijn liefd’ wil geven