In een droom is Hij verschenen
Sprekend met een warme toon.
En Zijn vinger wees mij henen
Naar Zijn in geliefde Zoon.

God toonde m’ in mijn slaap Zijn doelen
Vertellend mij van Zijn bedoelen.
Dat in mijn leven na te streven
Door wat Gods woord mij aan deed geven.

Aan Zijn oproep geef ik gehoor
Te wandelen in ’t gewezen spoor.
Ik gaf gehoor aan het verklaarde
Dat God vol liefde openbaarde.

Ik stel m’ in dienst van God de Heer
En die uitvoeren tot Zijn eer.
Tot ‘k eens mijn talent heb volbracht.
In ’t uur dat God eens op mij wacht.