Strooi met liefd’ en welbehagen
Daarmee in ’t leven te slagen.
Om de naaste in te dragen
Verrijkend zijn levensdagen.

Wees van liefde de nastrever
En rondom de gulle gever.
Om elk mensenhart te sieren
En het daarmee te plezieren.

Wat door liefde wordt gedragen
Dat zorgt voor het welbehagen.
Wat men daarmee zal bereiken
En uit uw zorg dan zal blijken.