Wie successen wil gaan boeken
moet zijn heil bij Jezus zoeken.
Want Hij laat aan ons vertellen
hoe men die kan veilig stellen.

Hij wil graag een voorbeeld geven
als wij succes gaan beleven.
Waar wij liefde zullen geven
zal men het geluk beleven.

Laat ons dan Zijn voorbeeld volgen
met succes als de gevolgen.
Want waar liefde wordt gegeven
is het prettig samenleven.