Door goed om je heen te kijken
laat de Heer Zijn zegen blijken.
Door die voor je uit te spreiden
wil Hij je daarmee verblijden.

Nimmer zal de Heer je schaden
maar met goedheid overladen.
Dagelijks blijft Hij onderschrijven
dat Hij altijd trouw zal blijven.

Die in eeuwigheid zal duren
en je leven blijft besturen.
Eenmaal bij Hem thuisgekomen
en voor altijd opgenomen.