Ons hemels klankbord is Gods oor,
dat Hij in liefd’ tot ons wil neigen.
God geeft aan onze stem gehoor,
Zijn antwoord zullen wij verkrijgen.
Soms komt dat snel soms duurt dat lang,
want God wil ’t antwoord overdenken.
Zodat Hij steeds in ons belang,
het juiste antwoord ons zal schenken.

Maar ook Gods ogen zijn gevest,
op ons die op de aarde wonen.
Hij schenkt ons door Zijn hand het best’
van al wat Hij aan ons zal tonen.
Hij schenkt aan ons Zijn liefdewoord,
en laat Zijn trouw voortdurend blijken.
Wanneer dit woord door ons gehoord,
zal ook Zijn oog op ons neerkijken.

Geen beter klankbord dan van God,
die steeds bereid is om te luist’ren.
En altijd keer brengt in ons lot,
Hij blijft Zijn antwoorden influist’ren.
Zijn stem is als een zachte wind,
die door de bomen heen doet ruisen.
Vertelt hoezeer Hij ons bemint,
in een zeer duidelijk hoorbaar bruisen.