Aan de hand van Jezus wandelen
Hij toont ons om juist te handelen.
Want Hij wil dat wij graag streven
naar Zijn voorbeeld in ons leven.

Laat u door Hem onderrichten
en vol vreugd uw hart verlichten.
Wie naar Jezus woorden handelt
toont dat hij in waarheid wandelt.