Als wij vol hoop de Heer verwachten
Ontvangen wij steeds nieuwe krachten.
Dan zullen wij in ’t leven slagen
Omdat de Heer ons dan zal dragen.

Het uitzicht wat God laat beloven
Is ’t heil als wij in Hem maar geloven.
Dan komt een mens zijn zorg te boven
God laat geen mens uit Zijn hand roven!