De sterkte van Gods rechterhand
Geleidt ons naar het hemels land
Dat wacht ons aan de overkant
Van het door God beloofde land.

Hij leidt ons door de doodsrivier
naar eeuwige vreugde en plezier.
Dat is wat ons vol vreugde wacht
Zoals God ’t voor ons heeft bedacht.