Goed zorgen voor je medemens
dat is Gods allerliefste wens.
Met goede woorden lief en warm
die aangeboden met een arm.

Elk mens die zorg en liefde geeft
en daarmee ’t Goddelijk woord nastreeft.
Die maakt zich bij God zeer bemind
dan ziet ook God hem als Zijn vrind.

Stel je als mens steeds vriendelijk op
toon liefdevol je hartenklop.
En laat dan merken uit je mond
Dat God je als een naaste zond.