De liefde behoort uitgedragen
met veel geduld om in te slagen.
Al wie zijn naast’ met liefde zegent
wordt door God ook met liefd’ bejegend.

Want liefde is als milde regen
en voor de ontvanger als een zegen.
Wie zijn liefde ruim zal geven
Zorgt voor groei en bloei in ’t leven.

Onthoud liefd’ hoort rijk te vloeien
om steeds hechter te gaan groeien.
Houd de liefde hoog in ere
neerdalend uit hoger sferen

Liefde zorgt voor welbehagen
voor wie liefde uit blijft dragen
Wie haar schenkt als milde regen
handelt hiermee op Gods wegen.